Προσωπικόfont color="#ffffcc">Χαμζάς Χριστόδουλος

Καθηγητής ΔΠΘ

Σπουδές:

1979 - Ph.D., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Polytechnic Institute of New York, USA

1975 - M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Επιστήμη Συστημάτων, Polytechnic Institute of Brooklyn, USA

1974 - Δίπλωμα, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Ενδιαφέροντα:

Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Πολυμέσα, Τηλεπικοινωνίες
e-mail: chamzas AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: +30 25410 78787    
Προσωπική σελίδα: http://www.ipet.gr/~chamzas

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε