Αρχείο - Aνακοινώσεις2012
2012-12-06

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τον καθαρισμό των γραφείων, εργαστηρίων και κοινόχρηστων χώρων του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη στο Νοτιοανατολικό Άκρο της Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Αριθμός Πρόσκλησης: 01/2012
Κριτήριο Αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας: 21-12-2012

* * *
2008
2008-08-01

Προκήρυξη του Διαγωνισμού 1/08 με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά»
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εργαστηριακού εξοπλισμού για το Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά».

Περίληψη             Πίνακας προδιαγραφών        Παραλαβή Τεύχους

Πληροφορίες: κα Κελεσίδου Μαρίζα τηλ.2541078787 εσωτ 114, e-mail: info@ipet.gr

* * *
2008-07-28

ΔIAΒΟΥΛΕΥΣΗ

Προκήρυξη του Διαγωνισμού 3/08 με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά»
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για το Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά».

* * *
2008-07-22

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔIAΒΟΥΛΕΥΣΗ

Προκήρυξη του Διαγωνισμού 2/08 με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά»
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την «Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για το Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά».

* * *
2008-07-07

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙAΒΟΥΛΕΥΣΗ

Προκήρυξη του Διαγωνισμού 1/08 με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά»
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εργαστηριακού εξοπλισμού για το Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά».

* * *
2008-05-26

Ο πρόεδρος καθηγητής Γ. Καραγιάννης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά", με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του με τίτλο:
«Ψηφιακή Καινοτομία για την Κοινωνία της Γνώσης»
που οργανώνεται στην Ξάνθη το διήμερο Παρασκευή 30/5 και Σάββατο 31/05/2008 στην αίθουσα Συνεδρίων του Ξενοδοχείου Elissõ.

* * *
2007
2007-10-10

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρυσσέται ο Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 01/07 με τίτλο:
«Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού ψηφιοποίησης και διαδικτυακής συνεργασίας»
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

* * *
2007-01-24

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναστέλλεται επ’ αόριστον η Προκήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο
:

«Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης για το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά»
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης με σύστημα μικροανάλυσης για το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά».

* * *
2006
2006-02-04

Ο Διευθυντής του ΙΠΕΤ/ΚΕΤΕΠ, καθηγητής Χριστόδουλος Χαμζάς μιλάει στον "Παρατηρητή της Θράκης" για τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής και το θέμα νέου κτιρίου του ΙΠΕΤ/ΚΕΤΕΠ.

* * *
2004
2004-09-17

Συνέντευξη Τύπου...
Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων ενεργούς λειτουργίας του Ινστιτούτου, αλλά και έγκρισης που δέχτηκε πλέον από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. για νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 17-09-2004, συνέντευξη τύπου από το Διευθυντή του Ι.Π.Ε.Τ., καθηγητή Χρ. Χαμζά, καθώς και τους Υπεύθυνους των Εργαστηρίων του, Δρ. Π. Σωτηρόπουλου και Δρ. Ν. Τσιρλιγκάνη. Παρούσες ήταν οι τοπικές εφημερίδες "Εμπρός", "Φωνή της Ξάνθης", "Θράκη" και "Αγώνας", η εφημερίδα της Κομοτηνής "Παρατηρητής" και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

* * *

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε