Προσωπικόfont color="#ffffcc">Παυλίδης Π. Γεώργιος
Ερευνητής Β΄ - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός και Μηχ/κός Υπολογιστών
Υπεύθυνος Τμήματος Πολυμέσων
Σπουδές:

2005 - Διδακτορικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1995 - Δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ενδιαφέροντα:

Image compression, segmentation, processing and analysis, Multimedia authoring and production, Multimedia Internet databases, 3D imaging, Content-based retrieval
e-mail: gpavlid AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: +30 25410 23405 x 225    
Προσωπική σελίδα: http://www.ipet.gr/~gpavlid

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε