Προσωπικόfont color="#ffffcc">Εμμανουηλίδης Χρήστος
Ερευνητής Β' - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Υπεύθυνος Τμήματος Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Σπουδές:

2001 - PhD, School of Computing and Engineering Technology, University of Sunderland, UK

1997 - MSc in Engineering, University of Durham, UK

1992 - Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ενδιαφέροντα:

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, Διαγνωστικά Συστήματα και Διαχείριση Συντήρησης, Διαχείριση Καινοτομίας
e-mail: chrisem AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: +30 25410 78787 x 322    
Προσωπική σελίδα: http://www.ipet.gr/~chrisem

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε