Προσωπικόfont color="#ffffcc">Τοπαλίδου Μαρία
Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων
Σπουδές:

2001 - MSc in Medical Engineering, University of Liverpool, UK

2000 - MSc in Advanced Manufacturing Systems & Technology, University of Liverpool, UK
1999 - BEng Engineering with Industrial Management, University of Liverpool, UK
Ενδιαφέροντα:

ISO9000, Διαδικτυακά Συστήματα ποιότητας, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, HTML, Βάσεις Δεδομένων
e-mail: mtopalid AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: +30 25410 78787 x 321    
Προσωπική σελίδα: http://www.ipet.gr/~mtopalid

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε