Προσωπικόfont color="#ffffcc">Τσιαφάκη Δέσποινα
Ερευνήτρια Β΄ - Ιστορικός / Αρχαιολόγος
Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Σπουδές:

1997 - Διδακτορικό στην Κλασική Αρχαιολογία, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης. Θέμα: Η Θράκη στην αττική εικονογραφία του 5ου αιώνα π.Χ. Προσεγγίσεις στις σχέσεις Αθήνας και Θράκης

1995 - Μεταπτυχιακό του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης. Ειδίκευση: Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης

1989 - Πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης
Ενδιαφέροντα:

Αρχαία ελληνική κεραμική, εικονογραφία και αρχιτεκτονική, Αρχαιολογία της Θράκης, του Θερμαϊκού κόλπου και του βορειοανατολικού Αιγαίου γενικότερα, Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών για τη μελέτη και δημοσίευση αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, 3-D reconstruction, χρήση GIS και παρουσίαση στο διαδίκτυο
e-mail: tsiafaki AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: +30 25410 78787 x 224    
Προσωπική σελίδα: http://www.ipet.gr/~tsiafaki

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε